Muskel Energi Teknik (MET)

Her strækkes musklen udover dens nuværende evne, hvilket giver bedre funktion i led og muskler. Det påvirker nervesystemet udenfor viljens kontrol. Så der sker en omprogrammering og derved opnås større afspændthed/afslappethed.

Disse stræk styrker ved ubalancer mellem stærke og svage muskler opstået pga. overbelastning gennem længere tid (gamle skader, forkert teknik, overtræning, dårlige arbejdsstillinger, ensartede arbejdsbevægelser, spekulationer fx)